Zajištění TDS - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel II

Olomoucký 21.01.2021 velka

Popis poptávky

Předmětem je zajištění technického dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2018, stavby „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady - Povel“ pověřenou osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění v oboru dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a technika prostředí staveb. Podmínky výkonu TDS jsou blíže vymezeny v příkazní smlouvě a jsou obsahem příslušných částí zadávací dokumentace. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595