Změna č. 2 Územního plánu Bílina

Česká republika 05.06.2023 velka

Popis poptávky

Předmět spočívá v provedení prací a výkonů spojených s vypracováním Změny č. 2 Územního plánu Bílina dle zadání, resp. zprávy o uplatňování, která byla schválena Zastupitelstvem města Bílina dne 07.12.2022 (viz příloha č. 8 výzvy) a současně ve vyhotovení úplného znění ÚP Bílina (v jednotném standardu) po vydání Změny ÚP, a to pro celé správní území města/ územní příslušnost: Ústecký kraj, okres Teplice, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina. Tato územně plánovací dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a s jeho příslušnými prováděcími vyhláškami, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu specifikovaném v odst. 3.3 výzvy. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595