Zpracování PD - Hasičské sportovní hřiště ul. Pavlíkova

Moravskoslezský 17.08.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je zpracování studie, projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na novostavbu hasičského sportovního hřiště na ul. Pavlíkově v k. ú. Místek na parcelách č. 519/1, 520/1 520/2 a 520/3, to vše v podrobnostech obsažených v návrhu smlouvy. Součástí je výkon investorsko-inženýrských činností, tj. zejména zajištění souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, souhlasné vyjádření správců sítí, následné zajištění společného povolení, výkon autorského dozoru, zajištění činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi včetně vypracování plánu BOZP a hluková studie. Dále provedení potřebných průzkumů (dendrologický, ornitologický, hydrogeologický průzkum, měření radonu, případně studie oslunění a další, budou-li potřeba) včetně vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí (EIA), bude-li potřeba. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595