ZŠ Valtická - detašované pracoviště Pavlovská 546/52 - odborné učebny – dodávka vybavení

Jihomoravský 09.01.2019 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem ZŠ Valtická - detašované pracoviště Pavlovská 546/52 - odborné učebny, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003624, konkrétně částí týkající se dodávky vybavení specifikovaného v příloze č. 4 Zadávací dokumentace – soupisu dodávek. Zadavatel umožňuje toleranci u rozměrů uvedených v soupisu dodávek u každého rozměru v rozmezí +-5%. Veškeré vybavení musí odpovídat pořizovanému účelu použití ve školském zařízení a musí být v souladu se všemi požadovanými normami. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595